Prelekcje: Pomiędzy autonomiami

6 lat temu
Akt 5 listopada prelegenci 1

4 listopada 2016

(spotkanie gościnne w Starost­wie Powia­towym w Pszczynie)

dr hab. Marcin Kwiecień (UJ) „Autono­mia gal­i­cyjska jako przy­go­towanie do niepodległości Polski”

dr hab. Mar­ian Małecki (UJ) „Pomiędzy Niem­cami a Austro-​Węgrami. Na mar­gin­e­sie akty 5 listopada 1916 r. w stule­cie wydarzenia”

dr Andrzej Dro­goń (UŚ) „Sprawa autonomii wojew­ództwa śląskiego a akt 5– go listopada”; – w ramach kon­fer­encji „”Pomiędzy autono­mi­ami na mar­gin­e­sie aktu 5 listopada 1916 r.w stule­cie jego sporządzenia w Pszczynie”

Profil Facebook
Google+