Aktualizacja ekspozycji

52 lata temu

W związku z aktu­al­iza­cją ekspozy­cji, Muzeum nieczynne do Wielkanocy.

O nowych godz­i­nach otwar­cia poin­for­mu­jemy wkrótce.

Profil Facebook
Google+