PEH I: Z dziejów duszpasterstwa na Ziemi Pszczyńskiej - ks. Artur Wyrobek

Ks. Artur Wyrobek
Z dziejów duszpasterstwa na Ziemi Pszczyńskiej
Parafia p.w. św. Marcina w Ćwiklicach w latach 1922-1945

Pszczyńskie Epizody Historyczne Tom I

Ks. Artur Wyrobek

Urodził się 7 lipca 1972 roku w Pszczynie. W 1992 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Święceń diakonatu udzielił ks. bp Gerard Bernacki 6 kwietnia 1997 roku w Knurowie w kościele p.w. MB Częstochowskiej. Święcenia prezbiteratu miały miejsce 16 maja 1998 roku w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Święceń udzielił ks. abp Damian Zimoń. Swą pierwszą mszę Świętą prymicyjną Sprawował 17.05.1998 roku w kościele pw. św. Marcina w Ćwiklicach. Dotychczas pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz i katecheta w następujących parafiach: w Jastrzębiu-Zdroju w parafii NMP Matki Kościoła (1998–2002) i w parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego (1998–1999); w Świętochłowicach-Piaśnikach w parafii NSPJ (2002–2005) oraz w Tychach w parafii św. Benedykta Opata (2005–2009). Obecnie posługuje w Katowicach-Zawodziu w parafii Opatrzności Bożej.

Jest katechetą i wychowawcą dzieci i młodzieży na górnośląskiej ziemi. Swoje zainteresowania skupia wokół problematyki historii Kościoła na Górnym Śląsku i historii ziemi pszczyńskiej. Niniejsza publikacja jest jego pierwszą książką na ten temat.

O publikacji

W ostatnich latach powstało wiele monografii parafii. Niektóre, bardzo ambitne, pisane są z perspektywy „od powstania parafii aż do dnia dzisiejszego”. Ks. Artur Wyrobek mógł również napisać historię parafii w Ćwiklicach od początku jej istnienia, czyli od średniowiecza. Skupił jednak swoją uwagę na okresie, który jest nam szczególnie bliski, gdyż Związany jest z dziejami parafii w ramach diecezji katowickiej oraz Śląska przyłączonego do Polski po sześciu wiekach przerwy. Zaczyna opowieść w 1922/1925 roku, a kończy na roku wyzwolenia spod okupacji niemieckiej. Pisze o swojej parafii z punktu widzenia historyka, ale i duszpasterza. Bliskie są mu nie tylko okoliczności powstania parafii jej instytucjonalny rozwój. Z wielką pieczołowitością, jak na historyka przystało, pisze o wystroju kościoła, który na szczęście nie został zniszczony w okresie wielkich zmian po soborze watykańskim w ramach reformy, która niestety źle wprowadzana, wyrządziła wiele szkód w naszych śląskich kościołach. Kościół w Ćwiklicach nie został zniszczony. Posiada niezwykły nastrój, pomagający w skupieniu i medytacji nad przemijaniem życia, urzeka prostotą i pięknem zatrzymanym w każdym detalu rzeźbiarskim i malarskim. Autor historii parafii wiele miejsca poświęca proboszczom, których zapewne pamiętają jeszcze najstarsi parafianie, a także owocom ich pracy duszpasterskiej. Opisuje wreszcie to, co najważniejsze – duszpasterstwo i jego skutki doraźne, ale i te wybiegające w przyszłość chociażby w postaci nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Znajomość historii swej rodziny w jej czysto ludzkim wymiarze i szerzej – rodziny parafialnej wiąże naszą przeszłością. Dzięki temu spojrzeniu lepiej rozumiemy teraźniejszość i z nadzieją patrzymy w przyszłość. Jesteśmy tylko jednym z ogniw w łańcuchu pokoleń.

ks. prof. zw. dr hab., Jerzy Myszor kierownik Zakładu Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Od wydawcy

„PROMEMORIA. Stowarzyszenie Bitwy Pod Pszczyną 1939” powstało w 2011 r., a jego celem jest pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach I wojny światowej, powstaniach śląskich, ochrona miejsc uświęconych krwią żołnierza polskiego, szerzenie wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży. Jednym z przejawów działalności Stowarzyszenia jest działalność wydawnicza. Niniejszą serią rozpoczynamy wydawanie publikacji poświęconych dziejom ziemi pszczyńskiej i Śląska. Najbliższe tytuły poświęcone zostaną pozycjom źródłowym: listom z wojska, pochodzącego z ziemi pszczyńskiej Walentego Muszkietera, napisanym w dziewiętnastowiecznej gwarze śląskiej oraz opisowi bitwy pszczyńskiej gen. bryg. Bernarda Monda.

Wybrane

Lista ›
Profil Facebook
Google+