Dla zwiedzających

Infor­ma­cje dla zwiedzających

Godziny otwar­cia

  • wtorek – piątek 11:0015:00
  • sob­ota – niedziela 12:0016:00
  • poniedzi­ałek nieczynne

Ceny biletów

Wstęp dar­mowy dla wszystkich.

Czas potrzebny na zwiedzanie

śred­nio: ok. 3045 min

Prze­wod­nik

Ist­nieje możli­wość zwiedza­nia z prze­wod­nikiem, po wcześniejszym tele­fon­icznym ustaleniu.

Wycieczki szkolne

Pro­gram dla wycieczek szkol­nych przy­go­towu­jemy po konkretną grupę, po wcześniejszym tele­fon­icznym ustaleniu.

Możli­wość przeprowadzenia prelekcji na wybrany temat.

Prefer­owane grupy ok. 20 osób.

Co można zobaczyć?

Inne atrakcje w pobliżu

Dojazd

Pszczyna, ul. Katow­icka 1
GPS: 49.980660, 18.945636

PKP

Stacja Kole­jowa Pszczyna
Spacer przez Park 10 min

Samo­chody osobowe

Współrzędne GPS: 49.980660, 18.945636 Parkingi płatne w okol­icy (2 min pieszo od Muzeum)

Autokary

Park­ing w pobliżu Zagrody żubrów (spacer ok. 15 min)

Dane kon­tak­towe

Profil Facebook
Google+