Z dziejów wojny obronnej Polski w 1939 r. Bitwa graniczna pod Pszczyną - Marian Małecki

Marian Małecki
Z dziejów wojny obronnej Polski w 1939 r. Bitwa graniczna pod Pszczyną

Monografia Pana dra Mariana Małeckiego pt. „Z dziejów wojny obronnej Polski w 1939 r. Bitwa graniczna pod Pszczyną stanowi cenną pozycję wpisującą się w serię opracowań, które poprzez skrupulatną analizą zachowanych materiałów źródłowych, dotychczasowych ustaleń badawczych, nadto zaś – poprzez wykorzystanie niepublikowanych relacji świadków – starają się rzucić nowe światło na najbardziej newralgiczne epizody polskiej wojny obronnej w 1939 r.

Od strony warsztatowej praca prezentuje się znakomicie. Uderza bogactwo materiału (źródła archiwalne, relacje niepublikowane, dotychczasowe opracowania, akty prawne itp.). Dyskurs wzbogacony jest nadto cenną ikonografią fotograficzną, mapy zaś czynią wywód nader przejrzystym. Bardzo cenne są skrupulatne opisy poszczególnych faz walki, wzbogacone o dane na temat liczby poległych, strat w sprzęcie, zachowania się ludności cywilnej, dywersantów. itp. Praca jest cennym przyczynkiem, rzucającym sporo nowego światła na dzieje wojny obronnej w 1939 r.

Prof. dr hab. Kazimierza Barana Uniwersytet Jagielloński

Autor dr Marian Małecki jest wieloletnim pracownikiem naukowym Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przygotowana przez niego publikacja, jest pierwszą, która w tak szerokim spektrum ukazuje bitwę pod Pszczynę na tle ówczesnej sytuacji polityczno-gospodarczej tego regionu Polski. Załączenie opisów wydarzeń tamtych dni z relacji samych ich uczestników, tak Polaków, jak i Niemców, wzbogaca, a nawet pokusić by się można o stwierdzenie, beletryzuje te dokumentalne pozycje, czyniąc jej żywszą i czytelniejszą.

Ppłk Robert Pałetko

Wybrane

Lista ›
Profil Facebook
Google+