PEH II: Listy z wojska Walentego Muszkietera, chłopa z Miedźnej koło Pszczyny (1891-1893) - Ludwik Wojciech

Ludwik Wojciech
Listy z wojska Walentego Muszkietera, chłopa z Miedźnej koło Pszczyny (1891-1893)

Pszczyńskie Epizody Historyczne Tom Il

O publikacji

Edycja listów Walentego Muszkietera stanowi z różnych względów źródło wyjątkowe, próżno w nich szukać opisów dramatycznych kampanii wojennych, epickich bitew, czy powikłanych losów wielkich postaci historycznych, mogą jednak stanowić pasjonującą lekturę. Mamy do czynienia z podręcznikowym przykładem źródła dotyczącego historii regionalnej i makrohistorii. Listy chłopa z okolic Pszczyny, którego służba wojskowa rzuciła do twierdzy nyskiej, mogą być użytecznym źródłem dla historyka dziejów społecznych, który ma bardzo rzadką przecież w warunkach polskich, możliwość zetknięcia się z korespondencją prostego, niewykształconego człowieka, którego w dodatku los rzucił w obce mu miejskie warunki. Historyk badający fenomen kształtowania się świadomości narodowej, będzie mógł zweryfikować tradycyjne przekonanie o „państwowotwórczej” roli służby wojskowej i jej znaczeniu dla ewentualnych procesów germanizacyjnych. Osobną kwestię stanowi język używany przez autora korespondencji, osobliwa mieszanka niemczyzny i gwary śląskiej zasługująca na odrębne badanie. Liczni miłośnicy historii wojskowości znajdą tu, daleki od idealizacji, obraz życia codziennego w pruskim mieście garnizonowym średniej wielkości. Miłośnicy historii regionalnej dość dokładny opis topografii dziewiętnastowiecznej Nysy. Do tego dochodzi niezaprzeczalny atut w postaci autentyczności zapisu, korespondencja prowadzona jest bowiem na bieżąco, co pozwala nam na zaobserwowanie ewolucji poglądów i postaw Autora.

dr Marcin Kwiecień

Ludwik Wojciech

Urodził się w 1938 roku. Miłośnik historii ziemi pszczyńskiej i Śląska. Z zawodu mechanik maszyn górniczych, jest autorem patentu z zakresu mechaniki, dał się jednak poznać jako wytrawny badacz dziejów ziemi pszczyńskiej. Do jego szczególnych osiągnięć zaliczyć należy odkrycie pochodzącego z przełomu XIII/XIV w. gródka stożkowego na terenie Ćwiklic, częściowo już przebadanego archeologicznie, a ponadto opracowanie historii dzwonów ćwiklickich (2004), współautorstwo w monografii rodu Wojciechów (2013).

Jest też autorem kilkudziesięciu artykułów z historii Śląska. Współpracował też z miesięcznikiem „Skrzydlata Polska”. Wielokrotnie nagradzany przez władze samorządowe Pszczyny, został „Człowiekiem roku 2007" za odkrycie gródka w Ćwiklicach. Jest jednym z założycieli „PRO MEMORIA. Stowarzyszenia Bitwy pod Pszczyną 1939” i jego aktywnym członkiem. Wielokrotnie odznaczany między innymi „Złotym Krzyżem Zasługi”.

Mieszka w Ćwiklicach wraz z rodziną, gdzie zajmuje się dokumentacją dziejów tej miejscowości i gromadzi archiwalia do powstającego Muzeum Militarnych Dziejów Śląska.

Wydawca

„PRO MEMORIA. Stowarzyszenie Bitwy pod Pszczyną 1939” powstało w 2011 r., a jego celem jest pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach II wojny światowej, powstaniach śląskich, ochrona miejsc uświęconych krwią żołnierza polskiego, szerzenie wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży. Jednym przejawów działalności Stowarzyszenia jest działalność wydawnicza. Niniejsza praca, druga w kolejności ukazuje listy Walentego Muszkietera, dziewiętnastowiecznego rekruta z podpszczyńskiej wsi Miedźna, służącego w garnizonie wojskowym w Nysie. Listy pisane są gwarą śląską z domieszką gramatyki niemieckiej i obrazują postrzeganie służby wojskowej Górnoślązaka, dalekiej od patosu Vaterlandu.

Wybrane

Lista ›
Profil Facebook
Google+