Prelekcja: Ludwik Kamiński

6 lat temu
Prelekcja Ludwik Kamiński 12 marca 2018 12

12 marca 2018

W dniu 12 marca 2018 r. miała miejsce w siedz­i­bie naszego muzeum prelekcja połąc­zona z pro­mocją książki Pana Lud­wika Kamińskiego – sybi­raka, społecznika, autora wielu inic­jatyw społecznych, a przy tym niezwykle pogod­nego Człowieka.

Wśród zapros­zonych znaleźli się przy­ja­ciele, rodz­ina, władze Pol­skiego Związku Głu­choniemych, dusz­pasterz tego środowiska i wszyscy, dla których Pan Lud­wik Kamiński jest po prostu auto­ry­tetem i niezwykłym Człowiekiem. Przy wyjątkowej frek­wencji Pan Lud­wik Kamiński podzielił się swoimi przeży­ci­ami z pobytu w Kazach­stanie dla tych niezwykłych Gości, którym za wspólne spotkanie serdecznie dziękujemy.

Panie Lud­wiku – Ad mul­tos annos.

Zobacz pub­likację: Wspom­nienia dziecka – zesłańca z Kazach­stanu – Lud­wik Kamiński

Profil Facebook
Google+