Prelekcja: dr Ewa Ryguła

6 lat temu
Prelekcja Ewa Ryguła maj 2018 05

25 maja 2018

25 maja 2018 r. w naszym muzeum miała miejsce prelekcja Pani dr Ewy Ryguły, poświę­cona his­torii pszczyńs­kich pieczęci wiejskich.

Wys­tąpi­e­nie z detek­ty­wisty­cznym wręcz zaan­gażowaniem i badaw­czym zacię­ciem Prele­gen­tki wyjaśniło wiele tajem­nic współczes­nych godeł wiejs­kich z terenu powiatu pszczyńskiego, które po kwerendzie źródłowej Pani Dok­tor powinny zostać przy­na­jm­niej w części przeredagowane.

Profil Facebook
Google+