Prelekcja: prof. Marian Małecki o śląskim rycerstwie

6 lat temu
Prelekcja prof Marian Małecki 25 maja 2018 01

24 maja 2018

24 maja 2018 r. miała miejsce prelekcja prof. Mar­i­ana Małeck­iego o śląskim ryc­erst­wie w cza­sie I najazdu mon­gol­skiego, gdzie omówiona została rola tego ryc­erstwa pod­czas najazdu i bitwy pod Leg­nicą. Bitwa do dziś wywołuje nie kończące się dyskusje na temat wiary­god­ności źródeł, które ją opisują.

Profil Facebook
Google+