Prelekcja: Łucja Prządka

6 lat temu
Prelekcja Łucja Prządka 26 02 2018 5

26 lutego 2018

26 lutego odbyło się kole­jne spotkanie z cyklu „Pszczyńskie epi­zody Historyczne”

Tem­atem spotka­nia była prelekcja Pani Łucji Prządka pt. „Wier­sze, wier­szyki i inne, czyli dziejowy i współczesny misz-​masz”.

Opowiedzi­ała też o swoim Ojcu – pow­stańcu śląskim i więźniu hitlerowskiego obozu w Buchenwaldzie.

Profil Facebook
Google+