Prelekcja: Krzysztof Néścior

7 lat temu
Spotkanie z Krzysztofem Neściorem 2

20 lutego 2015

Krzysztof Néś­cior (Muzeum 4 pułku strzel­ców pod­ha­lańs­kich w Cieszynie) „Pow­stanie kom­panii Obrony Nar­o­dowej Cieszyn i plu­tonu Obrony Nar­o­dowej w Pszczynie w świ­etle zagrożeń współczes­nego świata”

Profil Facebook
Google+