Spotkanie pod kapliczką w Ćwiklicach

9 lat temu

22 sty­cz­nia 2013

Spotkanie członków sto­warzyszenia pod kapliczką roku 1863 w Ćwik­li­cach – z okazji 150 – tej rocznicy wybuchu pow­sta­nia – zapale­nie zniczy, mod­l­itwa za poległych powstańców

Profil Facebook
Google+