Obchody Marszu Śmierci

9 lat temu

16 sty­cz­nia 2015

Udział sto­warzyszenia w obchodach „Marszu Śmierci” – 14.00 – na sta­dionie „Iskry” Pszczyna złoże­nie kwiatów pod tablicą upamięt­ni­a­jącą ten marsz.

Profil Facebook
Google+