Noc Muzeów 2015

9 lat temu

16 maja 2015

Pier­wsza Noc Muzeum

wg planu: 19.0020.00 konkurs łuczniczy dla dzieci (z nagrodami)

20.0021.00 Spotkanie ze śred­niowieczem – Najwięk­sza bitwa śred­niowiecznego Śląska – Leg­nickie Pole 1241 – prelekcja połąc­zona z wystawą;

21.0022.00 Spotka­nia z arche­ologią. His­to­ria zestrze­le­nia samolotu B – 25 Mitchell nad ziemią pszczyńską;

22.0022.30 Hen­ryk Dobrza­ński (późniejszy Hubal) i jego 2 pułk szwoleżerów na ziemi pszczyńskiej

22.3023.00 zwiedzanie z prze­wod­nikiem – naj­cen­niejsze eksponaty muzealne;

23.0023.3075 rocznicę Katy­nia – pszczyńscy ofi­cerowie i polic­janci na nie­ludzkiej ziemi. Otwar­cie wystawy.

23.3024.00 „Cor­pora dormi­unt vig­i­lant ani­mae – o pamięci pokoleń;

Profil Facebook
Google+