Turniej Rycerski – Zdobywanie Pszczyny

9 lat temu
2015 Turniej rycerski w Pszczynie 4 lipca 2015 15

4 lipca 2015

Wspól­nie z Warownią Pszczyńs­kich Ryc­erzy i UM w Pszczynie orga­ni­za­cja turnieju (prze­jś­cie ryc­erzy przez miasto, przyję­cie i oprowadze­nie gości po muzeum; turniej; zdoby­wanie Pszczyny – inscenizacja.

Profil Facebook
Google+