Pierwsza rocznica powstania Muzeum

9 lat temu
2016 9 09 2016 Pierwsza rocznica otwarcia muzeum 2

9 listopada 2015

Pier­wsza rocznica pow­sta­nia muzeum; 18.00 msza św. w intencji PRO MEMO­RIA i dzi­ałal­ności muzeal­nej, potem spotkanie przy tor­cie i kawie.

Profil Facebook
Google+