Historia obiektu

Obiekt, w którym mieści się Muzeum tzw. dom ogrod­nika czyli łaź­nia miejska.

Budynek postaw­iono w lat­ach 18811883 jako neo­barokowy – w stylu fran­cuskim, murowany z czer­wonej cegły pokryty łup­kiem, z frag­men­tami łamanego kamienia – piaskowca i sztucznego. Nazy­wano go „Domkiem przy Bramie” (Bau das Tor­warter­hauschens im Park), a służył jako siedz­iba straży parkowej.

Budynek Muzeum - Dom Ogrodnika

Umieszc­zono w nim niewielką łaźnię o trzech kabi­nach z wan­nami. W lat­ach 19021914 określano go już jako Łaź­nia (Bade­haus) a później, z racji zamieszki­wa­nia w nim ogrod­nika parkowego – „Domkiem Ogrodnika”.

Po II wojnie świa­towej pełnił wiele funkcji między innymi sta­jąc się siedz­ibą Straży Miejskiej; od 2013 r. przekazany przez gminę Pszczyna z bur­mistrzem Dar­iuszem Skrobolem na czele w zarząd orga­ni­za­cji „PRO MEMO­RIA. Sto­warzysze­nie Bitwy pod Pszczyną 1939”.

Od 2014 roku Siedz­iba Muzeum Mil­i­tarnych Dziejów Śląska.


Dla zwiedza­ją­cych

Profil Facebook
Google+